» Szlovák nyelv
1.úloha: Cestivanie a doprava (2020.03.16)

1. strana

2. strana

3. strana

4. strana

5. strana

6. strana

Domáca úloha

NmQxM