Tisztelt Szülők!

 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel és az oktatási minisztérium ajánlása alapján az 1. évfolyamba történő beíratás a Szabó Gyula Alapiskolába (a Barátság téri kihelyezett osztályba is) a 2021/22-es tanévre 2021.április 14 –től április 30-ig elektronikus formában valósítható meg a következő oldalon:

moja.skolanawebe.sk/skola/gyula/prihlaska_zs

 

(Kérjük, minden esetben a hivatalos adatokat adja meg!

Rövid bemutató az űrlap helyes kitöltéséhez:

 https://youtu.be/a-nqOTFQv2g)


Azok részére, akik valamilyen oknál fogva nem az elektronikus beíratási űrlapot választják, az iskola bejáratánál a porta előtt nyomtatványokat helyezünk el,amelyeket pontosan kitöltve legkésőbb 2021. április 30-ig kell visszahozni és elhelyezni a porta előtti dobozba.

A többi évfolyamba történő beíratáskor ugyancsak a fenti két lehetőség közül választhatnak.
Az esetleg felmerülő kérdéseket a következő telefonszámokon válaszoljuk meg:

  • 1-4. évfolyam – 0911/955 133

         5-9. évfolyam – 0911/955 135

Továbbá szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy befogadóképességünk korlátokat szab az újabb tanulók felvételének. (ez érvényes a falusi iskolákból az 5. évfolyamba történő beíratásnál is). Előfordulhat, hogy a beíratott elsősök száma meghaladja lehetőségeinket, és nem mindenkit tudunk befogadni. Ezért az iskolánkba történő beíratás még nem jelenti azt, hogy a tanulót automatikusan fel is vesszük. Felkészülve erre az eshetőségre, a félreértések elkerülése végett előre összefoglaljuk, ki élvez elsőbbséget:

 Dunaszerdahely Város 5/2021 sz. általános érvényű rendeletének értelmében elsősorban azok a gyerekek, akiknek az iskola körzetében van az állandó lakhelye. Az iskolánk körzetébe tartozó utcák névsora a következő linken elérhető:

https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_5._sz._-_iskolai_korzetek_2021.pdf

Ha az iskola körzetéből nem telik meg a létszám, a Dunaszerdahelyen állandó lakóhellyel rendelkező leendő elsősök következnek a sorban. A környező falvakból érkező gyerekek akkor pályáznak eséllyel, ha még mindig marad szabad hely, és előnyben részesítjük azokat, akiknek a testvére már az iskola tanulója.

 

További fontos tudnivalók:

  1. Be kell íratni minden olyan gyermeket, aki 2021. szeptember 1-jéig betölti a 6. életévét (tehát 2015. augusztus 31-ig született).
  2. Újra be kell íratni azt a gyermeket, akinek a 2020/2021-es tanévre engedélyezték a tankötelezettség kezdetének elhalasztását.
  3. A tankötelezettség kezdetének elhalasztása 2021. január 1-jétől eltér a korábbi gyakorlattól. Erről a Törvénytár 209/2019 számú törvénye rendelkezik. A leendő elsősök törvényes képviselőinek javasoljuk, hogy forduljanak az óvoda igazgatójához, aki jogosult a gyermek óvodai nevelésének meghosszabbítására, de ez nem ad felmentést az alapiskolába való beíratás kötelezettségének teljesítése alól. Az alapiskolát viszont tájékoztatni kell, ha a gyermek továbbra is óvodai nevelésben fog részesülni.
  4. A tartós külföldi tartózkodás nem ok atankötelezettség kezdetének elhalasztására. A törvényes képviselőnek be kell íratnia gyermekét egy általa kiválasztott szlovákiai iskolába, majd ugyanott az igazgatónál kérvényeznie kell a külföldi tanulmányok engedélyezését. Ezt követően kérvényezi a külföldi iskolában, amelybe gyermeke járni fog, hogy állítsanak ki az iskolalátogatásról igazolást, amelyet legkésőbb szeptember 15-ig eljuttat abba a szlovákiai iskolába, amelybe gyermekét beíratta. A külföldi tanulmányok engedélyezéséről szóló határozatot annak az iskolának az igazgatója bocsátja ki, amelybe a gyermeket beíratták.

Tisztelt Szülők! A beíratási időszak befejezése utáni hetekben postázzuk a felvételről, ill. a felvétel elutasításáról szóló határozatot. Köszönjük megértésüket!

 

Mgr. Nagy Árpád igazgató

 

ODQyNDk