» Smernica o poskyt. informácií

 

Smernica o poskytovaní informácií

 

Poskytnutie informácie

Y2Y1NGNi