» Iskolánkról
Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely

A Szabó Gyula Alapiskola történelme 1953-ig nyúlik vissza. Ebben az időben közös igazgatás alatt működött a magyar tanítási nyelvű 11 éves középiskolával, majd az 1963-ban bekövetkezett különválás után az akkori Lenin utcai épületbe költözött. A jelenlegi, Iskola utcai épületben az 1974/75-ös tanévben kezdődött meg a tanítás. Iskolánk a szűkebb pátriánk köztudatában Gorkij suliként lett közismert - a szomszédos Gorkij utcáról kapva városszerte használt nevét. A jelenleg 32 tantermes, 700 tanuló befogadására tervezett épület sokáig szűknek bizonyult. Volt olyan tanév is, amikor két váltásban 1440 diák koptatta az osztályok padjait. Így lettünk az ország legnagyobb létszámú magyar tanítási nyelvű alapiskolája. Némi tehermentesítést az 1982-ben megnyílt Hviezdoslav utcai iskola (a mai Vámbéry Ármin Alapiskola) jelentett, hiszen tanulóink kb. egyharmada ott folytatta tovább tanulmányait. Az 1989-ben bekövetkezett politikai és társadalmi változások iskoláinkat is elérték. Háttérbe szorult az ideológiai nevelés, a központi utasítások csökkenésével egyre nagyobb teret kapott a pedagógusok alkotószabadsága. Belekóstoltunk a demokráciába, elkezdtük magunk „rendezni végre közös dolgainkat“. Átéltük a hazai iskolarendszer minden pozitív és negatív változását, miközben igyekeztünk lépést tartani a gyorsan változó kor minden követelményével.

A kiváló oktatási eredményekért 1984-ben odaítélt, de számunkra, magyarok számára idegen „SZNF Ifjú Hősei“ tiszteletbeli cím 1990 novemberében saját kérésünkre megszűnt, mára szinte feledésbe merült. Helyét egy általunk választott, az itteni magyarsághoz közelebb álló felvidéki magyar művész neve váltotta fel – Szabó Gyuláé. Az egykor a Csallóközben is alkotó jeles képzőművész nevét 2002-ben vette fel iskolánk. Azóta a bejárat közvetlen közelében névadónk mellszobra, Lipcsey György dunaszerdahelyi képzőművész alkotása látható.

A hol lassabban, hol gyorsabban múló évtizedek vasfoga nyomot hagyott iskolánkon. A negyven felé közeledő épület folyamatos javításokra szorult, amit saját erőből - a szűkös anyagi lehetőségek miatt - csak apránként és néha megkésve tudtunk elvégezni. Komolyabb, nagyobb horderejű felújításokra csak az utóbbi években került sor. A mozgássérült tanulók részére liftet építettünk, felújítottuk a kis tornatermet, majd folytattuk a kazánok és az ablakok fokozatos cseréjével. 2014-ben egy teljesen új technika szaktantermet létesítettünk, és felújítottuk a fizika szaktantermet is.

A 2015/16-os tanév mérföldkő volt iskolánk történetében. Fenntartónk, Dunaszerdahely városa sikeres pályázatának köszönhetően 2015 augusztusában kezdetét vehette iskolánk nagyszabású rekonstrukciója. A projektnek köszönhetően a következő változások történtek: a bejáratok felújítása, a tető víz- és hőszigetelése, a homlokzat hőszigetelése és festése, a villámhárító rendszer felújítása, a fűtőtestek cseréje, a világítótestek cseréje, illetve a mosdósarkok felújítása a tantermekben és kabinetekben, a tantermek és folyosók közötti ablaküvegek cseréje és új válaszfalak létesítése, a mosdók és illemhelyek teljes körű felújítása, akadálymentesített mosdó és illemhely kialakítása a mozgássérültek részére, a tornaterem tetőszigetelése és padlóburkolatának felújítása.

Iskolánk a felújítás keretén belül további felszerelésekkel is gazdagodott: padok és székek a diákok részére, tanári asztalok és székek, egyénileg zárható ruhásszekrény minden diák részére, cipősszekrények, polcos szekrények, speciális pad a mozgáskorlátozott tanulók részére, 40 darab számítógép, színes nyomdák, vetítők, kerámiatáblák. Ugyanebben az évben egy másik sikeres pályázat révén új játszótérrel bővült intézményünk.

Az ezt következő években is folyamatosan fejlesztettük, korszerűsítettük iskolánkat. Az összes folyosón kicseréltük a talajburkolatot, ablakredőnyöket szereltettünk fel, létrehoztunk egy új fitnesz- és konditermet, felújítottuk az informatika tanterem számítógépeit, dekorációval színesítettük a tornatermeink falait, az osztályokban a hagyományos táblákat új kerámiatáblák váltották fel, az udvaron fákkal, bokrokkal gazdagítottuk iskolánk zöldövezetét. Az anyagi lehetőségekhez mérten folyamatosan didaktikai segédeszközökkel szereljük fel tantermeinket. Az iskolaudvaron felújíttattuk az aszfaltburkolatot és az atlétikai pályánkat is. 2019-ben műfüves multifunkciós sportpályával gazdagodtunk, és a meglévő kézilabdapálya is új burkolatot kapott. Konyhánk és étkezőnk teljesen megújult.

A külsőségekben megváltozott iskolánk belső tartalma, a színvonalas oktatás viszont évtizedek óta állandó. Intézményünknek felkészült, jól képzett pedagógusai voltak és vannak, akik naponta végzik a cseppet sem könnyű oktató-nevelő munkát. Nekik köszönhetően intézményünk mindig is a régió legjobb iskolái között szerepelt, és szerepel ma is. Tanulóink az évtizedek folyamán számtalan versenyen szép sikereket értek el, járási, kerületi és országos szinten jutottak dobogós helyezésekhez. Az eredményeink és a pozitív visszajelzések bizonyítják, hogy iskolánk sikeres tehetséggondozó intézmény, amelyben a közepes és gyengébb képességű tanulók, valamint az integrált tanulók oktatására is nagy gondot fordítunk.

NTkxYjBhY2