» ZMLUVY - SZERZŐDÉSEK

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

DÁTUM ZVEREJNENIA: 29.12.2017

 

Zmluva 01
Zmluva 02
Zmluva 03
Zmluva 04
Zmluva 05
Zmluva 06
Zmluva 07
Zmluva 08
Zmluva 09
Zmluva 10
Zmluva 11
Zmluva 12
Zmluva 13
Zmluva 14 Zmluva 15
Zmluva 16
Zmluva 17
Zmluva 18
Zmluva 19
Zmluva 20
Zmluva 21
Zmluva 22
Zmluva 23
Zmluva 24
Zmluva 25
Zmluva 26
Zmluva 27
Zmluva 28
Zmluva 29
Zmluva 30
Zmluva 31
Zmluva 32
Zmluva 33
Zmluva 34
Zmluva 35
Zmluva 36 Zmluva 37 Zmluva 38

Zmluvy v chronologickom poradí

 

Zmluva (19.01.1998)

Zmluva (26.08.2002)

Zmluva (19.01.2004)

Zmluva (06.11.2008)

Zmluva (13.01.2009)

Zmluva (15.06.2009)

Zmluva (24.08.2009)

Zmluva (27.08.2010)

Zmluva (15.11.2010)

Zmluva (01.03.2011)

Zmluva (01.03.2011)

Zmluva (01.03.2011)

Zmluva (28.06.2011)

Zmluva (12.07.2011)

Zmluva (29.07.2011)

Zmluva (14.09.2011)

Zmluva (27.09.2011)

Zmluva (28.09.2011)

Zmluva (29.09.2011)

Zmluva (18.10.2011)

Zmluva (01.01.2012)

Zmluva (06.02.2012)

Zmluva (02.03.2012)

Zmluva (05.03.2012)

Zmluva (22.06.2012)

Zmluva (01.08.2012)

Zmluva (24.08.2012)

Zmluva (03.09.2012)

Zmluva (17.09.2012)

Zmluva (18.09.2012)

Zmluva (09.10.2012)

Zmluva (10.10.2012)

Zmluva (23.10.2012)

Zmluva (12.11.2012)

Zmluva (06.12.2012)

Zmluva (17.12.2012)

Zmluva (28.01.2013)

Zmluva (20.06.2013)

Zmluva (21.06.2013)

Zmluva (11.07.2013)

Zmluva (12.07.2013)

Zmluva (15.07.2013)

Zmluva (26.07.2013)

Zmluva (06.09.2013)

Zmluva (06.09.2013)

Zmluva (12.09.2013)

Zmluva (12.09.2013)

Zmluva (12.09.2013)

Zmluva (15.09.2013)

Zmluva (20.09.2013)

Zmluva (08.10.2013)

Zmluva (18.10.2013)

Zmluva (06.11.2013)

Zmluva (06.11.2013)

Zmluva (18.11.2013)

Zmluva (18.11.2013)

Zmluva (27.11.2013)

Zmluva (21.01.2014)

Zmluva (21.01.2014)

Zmluva (06.02.2014)

Zmluva (18.02.2014)

Zmluva (20.02.2014)

Zmluva (13.03.2014)

Zmluva (14.03.2014)

Zmluva (24.03.2014)

Zmluva (24.03.2014)

Zmluva (24.03.2014)

Zmluva (27.03.2014)

Zmluva (02.04.2014)

Zmluva (08.04.2014)

Zmluva (08.04.2014)

Zmluva (08.04.2014)

Zmluva (09.04.2014)

Zmluva (28.04.2014)

Zmluva (04.05.2014)

Zmluva (13.08.2014)

Zmluva (22.08.2014)

Zmluva (28.08.2014)

Názov zmluvy / Szerződés megnevezése

Dátum zverejnenia/Közzététel dátuma
Zmluva 3/2014 06.10.2014
Zmluva 4/2014 06.10.2014
Zmluva 5/2014 20.10.2014
Zmluva 6/2014 20.10.2014
Zmluva 7/2014 20.10.2014
Zmluva o verejnom vystúpení 20.10.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daru 20.10.2014
Zmluva o servisnej službe 11.11.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Rámcová kúpna zmluva 30.12.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.1.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.1.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.1.2015
Zmluva - Ministerstvo vnútra SR 2.2.2015
Zmluva 001-2015 7.4.2015
Zmluva Ministerstvo vnútra SR 4.5.2015
Zmluva - Fresco, s.r.o. 15.6.2015
Zmluva - o nájme nebytových priestorov 10.7.2015
Zmluva - Dohoda o poskytnutí grantu 5.8.2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 12.10.2015
Zmluva - stravovanie 13.10.2015
Zmluva o spolupráci 15.10.2015
Zmluva - šport 25.11.2015
Zmluva o prevode majetku 09.12.2015
Zmluva o poskytnutí fin. daru 15.12.2015
Zmluva o prevode majetku štátu 15.12.2015
Zmluva o prevode majetku štátu 28.12.2015
Zmluva o zdruzenej dodávke elektriny 28.12.2015
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov 28.12.2015
Zmluva - Biologická olympiáda 27.01.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.4.2016
Zmluva BIO-D 6.5.2016
Zmluva FYZ-G 6.5.2016
Darovacia zmluva 10.5.2016
YjhhND