» Zriaďovacia listina/Štatút

 

Zriaďovacia listina základnej školy

Zriaďovacia listina - Školská jedáleň

 

Štatút školy

ODA3Y