A SZABÓ GYULA ALAPISKOLA IGAZGATÓSÁGA

értesíti a tisztelt szülőket, hogy a

BEÍRATÁS

a 2022/2023-as tanévre

az első évfolyamba (a Barátság téri - Kelet lakótelepre - kihelyezett 1. osztályba is)

2022. április 20-tól április 28-ig

munkanapokon 7:30-16:30 óráig,szombaton 8:00-12:00 óráig

a földszinti 16-os teremben (4.a oszt.) lesz.

Információk a beíratással kapcsolatban:

Iskolaköteles az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti 6. életévét.

Azokat a gyerekeket is újra be kell íratni, akik a 2021/22-es tanévbena tankötelezettség megkezdésének halasztását kérték.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők az iskola honlapjáról,illetve üres nyomtatványok átvehetők az iskola portáján is (2022. ápr. 11-től).

A beíratásra hozzák magukkal a kitöltött jelentkezési lapot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a törvényes képviselő a személyi igazolványát.

A 2022. január 1-től érvényes iskolatörvény 144a§-a alapján a jelentkezési lapot mindkét törvényes képviselőnek alá kell írnia.

Mindkét törvényes képviselő aláírása az alábbi 3 esetben nem szükséges, ha:

  1. Bírósági végzés alapján a gyermek gondozása az egyik szülőre van bízva (a másik szülőtől meg van vonva a szülői jog gyakorlása) – a bírósági végzés másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.
  2. Az egyik szülő egészségi okokból képtelen aláírni a jelentkezési lapoterről orvosi igazolást kell csatolni a jelentkezési laphoz.
  3. Valamelyik törvényes képviselő aláírása leküzdhetetlen akadályba ütközik – ebben az esetben jelentkezési laphoz a 2.mellékletet kell kitöltve csatolni.

Ha a törvényes képviselők megegyeznek abban, hogy a jelentkezési lapot csak az egyikük írja alá (és az erről szóló határozatcsak az aláíró szülő címére lesz elküldve), akkor az erről szóló nyilatkozatot – 3. melléklet-kitöltve, és mindkét szülő által aláírva csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Intézményünkbe való belépéskor kérjük az érvényben lévő higiéniai intézkedések betartását!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermeküket.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok:

Jelentkezési lap

2.melléklet

3.melléklet

 

MThlY2