» ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (ZŠ Gyulu Szabóa s VJM)

 

 

 

Prílohy:

1.stupeň

Anglický jazyk

Etická výchova

Hudobná výchova

Informatická výchova

Matematika

Náboženská výchova

Pracovné vyučovanie

Prírodoveda

Telesná výchova

Výtvarná výchova

 

2.stupeň

Anglický jazyk_01

Anglický jazyk_02

Biológia

Chémia

Dejepis

Etická výchova

Fyzika

Geografia

Hudobná výchova

Informatika

Maďarský jazyk a literatúra

Matematika

Náboženská výchova

Nemecký jazyk

Občianska náuka

Slovenký jazyk a slovenská literatúra

Svet práce

Technika

Telesná výchova

Výchova umením

Výtvarná výchova

MmEwMGQ1