» Szlovák nyelv

December-učebnica

Súvetia

Vety

MzA1Y