» Szlovák nyelv

December-učebnica

Súvetia

Vety

N2I3Mz