»
Betűformázás

1. feladat

Másold az alábbi szöveget a Wordbe,majd formázd meg. Hogy hogyan? Olvasd el a szöveget, hátha kiderül Wink

Ez a sor legyen vastagított, Arial font-típusú!

Ez a sor legyen félkövér és dőlt betűs, 20 pontos nagysággal írva!

Ebben a sorban az "idézőjelek közötti szöveg" legyen aláhúzott!

Ez a sor legyen piros színnel írva!

Ez pedig kékkel!

Ez a szöveg csupa nagybetűvel legyen írva!

Ebben a sorban lévő betűket írja 10-es ritkítással (Mellékhatások esetén kérdezze kezelő orvosát, gyógyszerészét :D)

Húzd át a kettőspont utáni szöveget: hibás szöveg!

Ezt a szöveget rejtsd el!

Alkalmazd az alsó és felső indexeket: H2O; a2+b2=c2!

Keresd meg a telefonnak, a borítéknak és a repülőnek szimbólumait és szúrja ide:

 

 

2. feladat


Az elektromos áram munkáját a feszültség és az áramerősség értelmezése alapján számíthatjuk ki. I erősségű áramnál t idő alatt a vezetőn
It töltés halad át és a vezető végpontjai között U nagyságú feszültség van. A végzett munka a töltésnek és a feszültségnek szorzata: W=UQ=UIt=Pt. 
A váltakozó áram teljesítménye (látszólagos teljesítménye): P=UeffIeff (Ha szükséges a képletekbe behelyettesíthetjük Ohm törvényét: U=RI).
Ha a feszültség voltban, az áramerősséget amperben adjuk meg, akkor az elektromos teljesítményt wattban kapjuk. 
Tehát az átváltás: 1 watt=1volt.amper. (1 W=1 V.A)

A fent látható szöveget másold be a Wordbe, majd formázd meg az alábbi kép alapján!


3. feladat


A mikroprocesszor Olyan integrált áramkör, amely egyetlen szíliciumlapkán tartalmaz egy CPU-t. Az első mikroprocesszort 1971-ben 
készítette az INTEL cég. A mai mikroprocesszorokkal kapcsolatban két fogalmat sűrűn lehet hallani: az egyik a RISC, a másik a 
CISC. - RISC: csökkentett utasításkészletű mikroprocesszor. Arra törekszenek ezeknél a mikroprocesszoroknál, hogy az egyes utasítások 
lehetőleg azonos hosszúságúak legyenek, így a végrehajtásuk sokkal gyorsabb. - CISC: komplex utasításkészletű mikroprocesszor.
 Az egyes utasítások viszonylag összetettek. A RISC egyszerűbb felépítésű, de lényegesen gyorsabb mint a CISC, ezért egyre elterjedtebben 
alkalmazzák.

4. feladat

Töltsd le a feladatot itt.

5. felatat

Írd le Wordbe, majd formázd meg az alábbi szöveget a kép alapján!N2QzMTVj