»
Tornagyakorlatok otthonra (2020.03.18.)

Kattints az ikonra!


Tornagyakorlatok otthonra (2020.03.23.)

 

lányok:

fiúk:

 

Tornagyakorlatok otthonra (2020.03.16.)

Lányok:

https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&t=782s

 

Fiúk:

https://www.youtube.com/watch?v=Fizgyz8YpZU

ZWRiZGJiYT