» Szlovák nyelv
1. úloha: Príroda

1. strana

2. strana

3. strana

4. strana

domáca úloha

ZmQwOTU0