» Szlovák nyelv
1. úloha: Príroda (2020.03.16)

1. strana

2. strana

3. strana

4. strana

domáca úloha

ZDJjMjVh